SYSCO.SOFT JSC

Đối Tác

SYSCO.SOFT JSC là đại lý chính thức của Audio Precision (www.ap.com), GRAS Sound & Vibration (www.grasacoustics.com), and Echo Test & Measurement (www.echotm.com) tại Việt Nam.

 

sysco.Soft được thành lập và kế thừa toàn bộ di sản của văn phòng đại diện System Interlace (sysco) tại Việt Nam từ năm 2011.

sysco được thành lập từ năm 1993. sysco là đại diện độc quyền của Hewlett Packard Test & Measurement Organization (sau này là Agilent Technologies) từ những năm đầu 1990. Những năm tiếp theo, sysco mở rộng, đại diện cho các hãng thiết bị đo lường danh tiếng khác như Audio Precision, GRAS Microphone and Acoustics, TDK EMC Business Unit, NSI Antenna Test Solutions,...

Đọc thêm
Thứ 6, Ngày 14/10/2022
Module AIO-L mới

Thứ 5, Ngày 13/01/2022
Sự linh hoạt đã được định nghĩa lại: APx500 Flex Audio Analyzer

Mang sức mạnh và sự linh hoạt của phần mềm đo lường APx500 tới các giao diện audio của bên thứ 3...