GRAS phát hành thêm bốn cấu hình đo tai nghe 45CC mới

45CC là giải pháp đo tai nghe để bàn duy nhất trên thị trường có bao gồm các bộ mô phỏng tai tần số cao và loa tai nhân trắc học.

HOLTE (ĐAN MẠCH), ngày 30 tháng 3 năm 2022: GRAS Sound & Vibration, một công ty thuộc Axiometrix Solutions, để bổ sung vào danh sách những đổi mới liên tục của mình về các bộ gá đo và cảm biến âm, hôm nay phát hành bốn cấu hình mới cho loạt thiết bị kiểm tra tai nghe 45CC, lý tưởng cho Nghiên cứu và Phát triển (R&D) và thử nghiệm trên Dây chuyền sản xuất.

Với các cấu hình mới này, GRAS đã cung cấp 10 biến thể nhắm tới các nhu cầu thử nghiệm khác nhau và có thể định cấu hình cho bất kỳ môi trường thử nghiệm và thiết lập đo tai nghe nào, với tùy chọn mô phỏng miệng cho tất cả các biến thể. Dựa trên tính kiểm soát của các cấu hình hiện có, các phiên bản 45CC mới duy trì tính dễ sử dụng và thêm khả năng thử nghiệm thực tế hơn, cho phép Kỹ sư R & D và Sản xuất đánh giá và điều chỉnh các bài kiểm tra trên toàn bộ dây chuyền sản xuất.

Các sản phẩm 45CC mới (45CC-14, 45CC-15, 45CC-16 và 45CC-17) cho phép các nhà sản xuất tai nghe thu được kết quả thử nghiệm chính xác, có thể lặp lại và có thể tái tạo, đo kiểm hai kênh và nhiều tùy chọn cấu hình khác.

Các cấu hình sản phẩm mới bao gồm:

• 45CC-14 - Bao gồm bộ mô phỏng tai IEC 60318-4 phân cực bên ngoài và loa tai nhân trắc học
• 45CC-15 - Bao gồm bộ mô phỏng tai IEC 60318-4 được phân cực trước và loa tai nhân trắc học
• 45CC-16 - Bao gồm bộ mô phỏng tai tần số cao IEC 60318-4 phân cực bên ngoài và loa tai nhân trắc học
• 45CC-17 - Bao gồm bộ mô phỏng tai tần số cao IEC 60318-4 được phân cực trước và loa tai nhân trắc học

Niels Kjærgaard, Phó Giám đốc Phát triển Kinh doanh của GRAS Sound & Vibration cho biết: “Từ lâu đã có các nhu cầu về sự điều chỉnh tốt hơn giữa các bài đo trong R & D và Sản xuất”. Nền tảng 45CC đã có chỗ đứng vững chắc trong thị trường thử nghiệm và chúng tôi đang đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng từ các nhà sản xuất tai nghe hàng đầu để cung cấp các bộ gá đo linh hoạt, một cách dễ dàng và không tốn kém, cho phép các kỹ sư R&D và sản xuất phát triển thiết kế kiểm tra, xác nhận và điều chỉnh các bài kiểm tra trên dây chuyền sản xuất. "

Bốn phiên bản mới này lý tưởng cho các tình huống thử nghiệm có yêu cầu về hoặc hưởng lợi từ tải âm thanh và hình dạng tai thực tế giống như con người khi đo kiểm các tai nghe (quanh tai, trên tai, trong tai và chèn). 45CC-16 và 45CC-17 được thiết kế cho các kịch bản thử nghiệm lên đến 20 kHz.

Tất cả các biến thể 45CC đều dễ sử dụng và cung cấp giải pháp kiểm tra hiệu quả và rẻ tiền. Cùng với các cấu hình mới nhất, GRAS cung cấp giải pháp đo tai nghe để bàn duy nhất trên thị trường có bao gồm các bộ mô phỏng tai tần số cao và loa tai nhân trắc học.

Việc sản xuất các biến thể 45CC mới đang được tiến hành và có thể đặt hàng ngay bây giờ với thời gian giao hàng tiêu chuẩn của GRAS trong 6 tuần. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập GRASacoustics.com/45CC hoặc trang tiếng Việt.