Hiệu chuẩn

Chúng tôi tiếp nhận các yêu cầu hiệu chuẩn (tiêu chuẩn và theo ISO17025) cho thiết bị Audio Precision và GRAS tới trung tâm dịch vụ của hãng.

Liên Hệ

sysco.Soft JSC

Unit 2209, Golden Park Tower,

2 Pham Van Bach Street, Yen Hoa

Cau Giay District, Ha Noi, Vietnam

cell: +84 90 336 8648

email: tuonglam@syscovn.com