Videos

Các video hỗ trợ kỹ thuật, giới thiệu và hướng dẫn chức năng cho sản phẩm của GRAS và Audio Precision

1. Các video hỗ trợ kỹ thuật của GRAS 

Sử dụng micrô GRAS SysCheck2 với APx500

Gá GRAS 48LA / 48LX-1 chỉ sử dụng băng dính

Gá GRAS 48LA / 48LX-1 bằng miếng dán mềm

Gá GRAS 48LA / GRAS 48LX-1 bằng miếng dán cứng

Micrô NHV đa dụng 146AE 

Micrô áp suất 147AX CCP dùng cho vị trí khó gắn lắp

Đo âm ở ngoài ngưỡng nghe của con người

Cảm biến âm mới dành để đo kiểm NVH cho xe hơi

Giới thiệu đo kiểm tai nghe thế hệ mới

Đo kiểm tai nghe thế hệ mới với vành tai mới 

   

Xem thêm các video khác của GRAS trên Youtube...

2. Audio Precision Videos

Thiết lập đo Tai nghe Bluetooth với APx517B 

Thiết lập đo Loa với APx517B 

Thiết lập đo Tai nghe với APx517B 

Đo Âm ly Stereo 

Các phương pháp đo loa Loudspeaker 

Đo lường Micrô MEMS sử dụng đa đầu vào của APx500 

Đo âm thanh Loa thông minh

Đo Tai nghe với APx 

Giới thiệu phần mềm APx500

 Tự động hóa & Đo lường âm thanh trong sản xuất với APx