Sản phẩm

Sản phẩm

GRAS phát hành thêm bốn cấu hình đo tai nghe 45CC mới

GRAS phát hành thêm bốn cấu hình đo tai nghe 45CC mới

Sự linh hoạt đã được định nghĩa lại: APx500 Flex Audio Analyzer

Sự linh hoạt đã được định nghĩa lại: APx500 Flex Audio Analyzer

Audio Precision bổ sung phép đo Độ rõ thoại (Speech Intelligibility)

Audio Precision bổ sung phép đo Độ rõ thoại (Speech Intelligibility)

Những lợi ích của việc sử dụng micrô kích thước ¼″ để giảm thiểu độ không đảm bảo đo

Trong mỗi tình huống đo lường mà ở đó mức tạp thấp không phải là một vấn đề quá nghiêm trọng, việc sử dụng micro loại 1/4" sẽ cho phép thu được dữ liệu chính xác....

Phép đo (có tương quan) giữa các miền tương tự & số; giảm thời gian đo với phiên bản phần mềm APx 6.0 mới

Phép đo (có tương quan) giữa các miền tương tự & số; giảm thời gian đo với phiên bản phần mềm APx 6.0 mới

Sản phẩm