Sản phẩm

Sản phẩm

Đổi microphone cũ hỏng lấy GRAS Microphone - Tiết kiệm 35%

Đổi microphone cũ hỏng lấy GRAS 46AE, 146AE, 246AE microphones, tiết kiệm 35%

Đăng ký phần mềm

Chi phí ít hơn 30% - Nhiều tính năng và khả năng đo kiểm hơn

Đổi máy R&S cũ lấy máy Audio Precision mới nhận giảm giá 10%

Đã tới lúc để thay thế những máy phân tích âm thanh cũ Rohde & Schwarz UPV & UPP không còn được sản xuất nữa. Nhận 10% giảm giá khi mua dòng máy phân tích APx500 series B mới thông qua chương trình trade-in của AP.

SysCheck2 - Hệ cảm biến âm thông minh đầu tiên

SysCheck2TM is a new GRAS-patented technology by which the two new microphones GRAS 246AE and 246AO are equipped with a high-precision built-in microprocessor able to generate a reference signal that enables remote verification of the entire measurement chain.

GRAS đã tăng cường tính dễ sử dụng cho các nền tảng mô phỏng tai nghe

Chức năng Transducer Electronic Data Sheet (TEDS) giờ đây đã được tích hợp trong toàn bộ dải sản phẩm coupler, mô phỏng tai, và các hệ thống head & torso.

Sự linh hoạt đã được định nghĩa lại: APx500 Flex Audio Analyzer

Sự linh hoạt đã được định nghĩa lại: APx500 Flex Audio Analyzer

GRAS phát hành thêm bốn cấu hình đo tai nghe 45CC mới

GRAS phát hành thêm bốn cấu hình đo tai nghe 45CC mới

Những lợi ích của việc sử dụng micrô kích thước ¼″ để giảm thiểu độ không đảm bảo đo

Trong mỗi tình huống đo lường mà ở đó mức tạp thấp không phải là một vấn đề quá nghiêm trọng, việc sử dụng micro loại 1/4" sẽ cho phép thu được dữ liệu chính xác....

Phép đo (có tương quan) giữa các miền tương tự & số; giảm thời gian đo với phiên bản phần mềm APx 6.0 mới

Phép đo (có tương quan) giữa các miền tương tự & số; giảm thời gian đo với phiên bản phần mềm APx 6.0 mới

Audio Precision bổ sung phép đo Độ rõ thoại (Speech Intelligibility)

Audio Precision bổ sung phép đo Độ rõ thoại (Speech Intelligibility)

Sản phẩm