GRAS đã tăng cường tính dễ sử dụng cho các nền tảng mô phỏng tai nghe

Chức năng TEDS giờ đây đã được tích hợp trong các bộ coupler, mô phỏng tai và các hệ head & torso của GRAS

GRAS Sound & Vibration, thuộc Axiometrix Solutions, là công ty dẫn đầu về các giải pháp đo kiểm, giờ đây đã tích hợp chức năng Transducer Electronic Data Sheet (TEDS) trên toàn bộ dải sản phẩm mô phỏng tai của mình - bao trùm một dải sản phẩm rộng nhất trên thị trường.  Tất các các bộ mô phỏng tai dựa trên CCP và tất cả các Bộ gá đo âm học 45CC (bao gồm cả các cấu hình dựa trên LEMO) cũng được giao kèm với TEDS. Các dòng sản phẩm bao gồm KEMAR, 45CA Headphone and Hearing Protector Fixtures, và Acoustic Test Fixtures 45CC, cũng như hầu hết dòng tai nghe nhân tạo as 43x Artificial Ear.

GRAS, cùng với công ty anh em Audio Precision, từ lâu đã tập trung vào việc tích hợp TEDS trong tất cả các hệ thống để đảm bảo dữ liệu tin cậy và làm cho việc lắp đặt và cài đặt các hệ đo lường được dễ dàng.

Việc bổ sung TEDS cũng cho phép người dùng bộ mô phỏng tai truy cập một cách dễ dàng tới dữ liệu hiệu chuẩn. Chúng có thể đọc và kiểm tra loại, số seri, độ nhạy và dữ liễu hiệu chuẩn lần cuối trong các hệ thống mô phỏng tai, nhận dạng các kênh "trái" và "phải", và sử dụng thông tin này để ghi lưu trữ hay cho các mục đích ứng dụng riêng.  Các tính năng này có được mà không cần phải tháo bộ gá và cũng sẽ có lợi cho người dùng của các bộ mô phỏng tai tích hợp.

Tính dễ sử dụng và các chức năng được tối đa hóa khi làm việc với các giải pháp kết hợp giữa GRAS và Audio Precision, như chuỗi đo với các bộ mô phỏng tai có hỗ trợ TEDS và một module nguồn GRAS 12Bx hay với một máy phân tích Audio Precision như APx517 hoặc APx1701. Định dạng tiêu chuẩn TEDS cũng có nghĩa là bất cứ thiết lập đo kiểm nào với các máy phân tích hỗ trợ TEDS cũng được hưởng lợi từ việc sử dụng các bộ coupler, mô phỏng tai và các hệ head & torso của GRAS.

Theo Niels Kjaergaard, Phó chủ tịch phát triển kinh doanh của GRAS Sound & Vibration, “Một phần quan trọng trong việc đổi mới của chúng tôi là cải thiện tính dễ sử dụng cho khách hàng.  Bổ sung các micro hỗ trợ TEDS vào rất nhiều nền tảng mô phỏng là một sự nâng cao rất lớn tới tiến trình làm việc và tính dễ sử dụng của cả hệ thống." Chức năng hỗ trợ TEDS đã được triển khai trên toàn bộ dải sản phẩm của GRAS và sẽ được cung cấp như một tính năng tiêu chuẩn bổ sung trong hầu hết các bộ gá đo và bộ mô phỏng tai.  Giá cả cho các hệ thống vẫn được giữ nguyên.