Đăng ký phần mềm

Hãy tận dụng cơ hội duy nhất này — Giảm 30% chi phí Đăng ký bản quyền phần mềm APx500

Từ bây giờ tới cuối năm 2022.

Chi phí ít hơn 30% - Nhiều tính năng và khả năng đo kiểm hơn
 
1-năm    $830.00 USD*
3-năm    $1,936.00 USD*
5-năm    $2,877.50 USD*
 
Phần mềm APx500 đã không đứng yên, mà vẫn luôn được bổ sung:

  • Phân tích đồng thời các tín hiệu tương tự và số - cho phép đo độ nhạy các microphone số và Bluetooth® bằng cách sánh trực tiếp với microphone chuẩn analog.
  • Transfer Function / Phân tích FFT 2 kênh – Đo lường các hệ thống phi tuyến, biến đổi theo thời gian với các tín hiệu dạng tiếng nói, nhạc, hoặc tạp để mô phỏng các tình huống sử dụng trong thế giới thực.
  • Khả năng phát hiện rub & buzz của loa với Rub & Buzz Loudness và SoneTrac.
  • Tăng tốc độ quét với công nghệ FastSweep mới, và hơn thế nữa.

Đăng ký phần mềm cho phép bạn truy cập phiên bản mới nhất của phần mềm APx500 và tất cả các tùy chọn đo lường ** bất kể giấy phép vĩnh viễn hiện tại có sẵn trên máy phân tích của bạn. Đây là một giải pháp tiết kiệm nếu đã vài năm rồi bạn chưa nâng cấp phần mềm của mình.

* Giá áp dụng là CIP Hà Nội.
**PESQ và POLQA chỉ cấp phép vĩnh viễn. Liên hệ với chúng tôi để biết giá