Sản phẩm

Sản phẩm

Phép đo (có tương quan) giữa các miền tương tự & số; giảm thời gian đo với phiên bản phần mềm APx 6.0 mới

Phép đo (có tương quan) giữa các miền tương tự & số; giảm thời gian đo với phiên bản phần mềm APx 6.0 mới

Audio Precision bổ sung phép đo Độ rõ thoại (Speech Intelligibility)

Audio Precision bổ sung phép đo Độ rõ thoại (Speech Intelligibility)

Đổi máy R&S cũ lấy máy Audio Precision mới nhận giảm giá 10%

Đã tới lúc để thay thế những máy phân tích âm thanh cũ Rohde & Schwarz UPV & UPP không còn được sản xuất nữa. Nhận 10% giảm giá khi mua dòng máy phân tích APx500 series B mới thông qua chương trình trade-in của AP.

Sản phẩm